Ma-rốc
Tại sao Ma-rốc?
Bắt đầu hành trình của bạn: Gặp chúng tôi tại gian hàng 31
Việt Nam
Tại sao Việt Nam?
Canada
Tại sao Canada?
đề xuất giá trị của chúng tôi

Tìm hiểu cách tuyên bố sứ mệnh của Group Engram gia tăng giá trị cho doanh nghiệp của bạn.

TÀI CHÍNH
Groupe Engram cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong các dự án tài trợ/yêu cầu hỗ trợ tài chính từ chính phủ.
TUYỂN DỤNG QUỐC TẾ
Chúng tối hỗ trợ doanh nghiệp Canada tìm kiếm nguồn lao động chất lượng và phù hợp từ Việt Nam và Ma-rốc.
ITC
TUÂN THỦ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Do Groupe Engram đứng đầu, tổ chức có nhiệm vụ giúp đỡ và trang bị cho các thành viên cập nhật và giải quyết các vấn đề về tổ chức và quy định liên quan đến tuân thủ hải quan.
TẠO CƠ HỘI KINH DOANH
Dịch vụ cơ hội kinh doanh là giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp muốn mở rộng tầm ảnh hưởng ra thị trường quốc tế.
CHÚNG TÔI LÀ MỘT CÔNG TY TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC
Về Groupe Engram

Được thành lập vào năm 2016, Groupe Engram là một công ty tư vấn chiến lược có mục đích cốt lõi là tăng tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với các văn phòng tại Montréal (Canada), Hanoï (Việt Nam) và Casablanca (Maroc); chúng tôi tạo ra giá trị bằng cách:

  • Tạo ra cơ hội kinh doanh trên các thị trường
  • Đảm bảo nguồn vốn để thúc đẩy các mô hình kinh doanh
  • Kết nối tài năng phù hợp với chủ dự án
  • Giảm rủi ro cho sự phát triển quốc tế bằng cách tăng cường tuân thủ thương mại.