tuyển dụng quốc tế

Dịch vụ tuyển dụng quốc tế mà chúng tôi cung cấp là một giải pháp trực tiếp cho tình trạng thiếu nhân lực trong công ty Canada hiện nay. Theo đó, các vị trí tuyển dụng sẽ nhanh chóng được lấp đầy bởi nguồn nhân lực chất lượng và phù hợp với các tiêu chuẩn hoạt động quốc tế.

Sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ các công ty tìm kiếm những tài năng phù hợp trong các nhóm lao động có trình độ tại Ma-rốc và Việt Nam.

Giữ quy trình đơn giản

  • Chúng tôi liệt kê các tiêu chí tuyển dụng và lĩnh vực của khách hàng
  • ​Chúng tôi phân tích tất cả các cơ hội để đưa ra lựa chọn tốt nhất phù hợp với nhu cầu khách hàng
  • ​Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những lựa chọn tốt nhất bằng cách sử dụng công cụ hỗ trợ giúp khách hàng đưa ra các lựa chọn sáng suốt.

Khách hàng có thể lựa chọn giữa hai mô hình kinh doanh mà chúng tôi cung cấp

  • ​Hỗ trợ tuyển chọn ứng viên
  • ​Hỗ trợ đầy đủ với các đối tác của chúng tôi là các chuyên viên nhập cư, cho đến khi ứng viên đến làm việc với khách hàng.