Các vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam
THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU
56 FTA kết nối Việt Nam với gần 3 tỷ khách hàng
MỘT NỀN KINH TẾ HƯỚNG XUẤT KHẨU VÀ ĐA DẠNG
hàng chế tạo xuất khẩu của Việt Nam

Sẵn sàng để bắt đầu Hành trình Việt-Nam của bạn?

Cho dù kế hoạch của bạn là có được khách hàng mới hay tìm nhà cung cấp mới
Groupe Engram sẽ đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường

Bắt đầu hành trình của bạn với chúng tôi: đặt lịch hẹn với nhóm của Groupe Engram

Liên hệ chúng tôi
Đặt một cuộc trò chuyện với chúng tôi