Quản lý yêu cầu hỗ trợ tài chính
Groupe Engram cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong các dự án tài trợ/yêu cầu hỗ trợ tài chính từ chính phủ.

Chúng tôi sở hữu danh sách đầy đủ các nguồn tài trợ phù hợp với tình hình cụ thể của khách hàng trong số 2800 chương trình tài trợ có sẵn mà công ty có thể đăng ký.
Đến nay, chúng tôi đã hỗ trợ gần 60 công ty và huy động được hơn 20 triệu đô la Canada dưới dạng đóng góp hoàn trả và không hoàn trả.
  • Xác định phương tiện tài chính phù hợp với nhu cầu khách hàng.
  • Nhận được kiến thức chuyên môn từ các cố vấn giàu kinh nghiệm, những người sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khách hàng, cho phép khách hàng tập trung hơn cho hoạt động kinh doanh.
  • Xây dựng điểm liên hệ duy nhất với các cơ quan chính phủ, đơn vị phụ trách hồ sơ trợ cấp của khách hàng.
  • Nhận được tư vấn trung lập và khách quan dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh của khách hàng.