Tuân thủ Thương mại Quốc tế là gì?
Tuân thủ Thương mại Quốc tế

Nhóm chuyên gia tuân thủ hải quan là một mạng lưới gồm các nhà quản lý tuân thủ hải quan đang làm việc trong các công ty xuất nhập khẩu Quebec muốn tăng cường hoạt động chuyên môn của bản thân. Số lượng người tham gia được đặt ở mức tối thiểu là 8 và tối đa là 12.

Nhóm có thể giúp gì các thành viên?

Do Groupe Engram đứng đầu, tổ chức có nhiệm vụ giúp đỡ và trang bị cho các thành viên cập nhật và giải quyết các vấn đề về tổ chức và quy định liên quan đến tuân thủ hải quan.

Tôi có đủ điều kiện tham gia nhóm không?

Việc tích hợp các chuỗi giá trị trên quy mô toàn cầu đòi hỏi phải triển khai trong nội bộ các công ty các chương trình tuân thủ ngày càng phức tạp được tích hợp đầy đủ vào các quy trình kinh doanh.
Bằng cách hoàn thành bảng câu hỏi ngắn này do Livingstone International phát triển, công ty sẽ có thể đánh giá mức độ hoàn thiện chương trình tuân thủ hải quan của mình đồng thời xác định các vần đề tiềm ẩn, từ đó đánh giá mức độ phù hợp về việc tham gia vào mạng lưới của chúng tôi.