Video

Người đứng đầu Phái đoàn tại Paris của Regroupement des Jeunes Chambres de Commerces du Québec. Internet of Things.
Phỏng vấn Rémy Franzoni, Chủ tịch Tập đoàn Engram, về cơ hội Canada-Việt Nam trên truyền hình quốc gia: Tin tức Việt Nam
Phỏng vấn Rémy Franzoni, Chủ tịch Groupe Engram và Giám đốc Hiệp hội Fournisseurs Chantier Davie Canada (AFCDC).
Phỏng vấn Rémy Franzoni, Chủ tịch Tập đoàn Engram và Trưởng phái đoàn Ethiopia tại SIAL Toronto, Đài Truyền hình Quốc gia Ethiopia.
Phỏng vấn Rémy Franzoni, Chủ tịch Groupe Engram, phái đoàn AFCCDC tại Pháp, thăm các nhà máy đóng tàu của Pháp
Jeune Afrique phỏng vấn Rémy Franzoni, Chủ tịch Groupe Engram

Podcast và các bài báo tin tức

Phỏng vấn Rémy Franzoni, Chủ tịch Groupe Engram, Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Phòng Thương mại, Geneva, Đài phát thanh Lac CH.
Các phương tiện truyền thông đưa tin về Tập đoàn Engram trên Viet Nam News, ấn bản tiếng Anh.