Quản lý dự án, tiếp thị kỹ thuật số

Các công ty hàng đầu đang tuyển dụng nhân tài mới để hỗ trợ mô hình hoạt động kỹ thuật số. Để phát triển những hiểu biết sâu sắc bằng cách sử dụng các công cụ kỹ thuật số, các nhóm mua sắm sẽ cần có kiến thức chuyên môn về phân tích và khoa học dữ liệu.