Hoạt động của chúng tôi
Nov 07
Diễn đàn Đầu tư & Kinh doanh Ethiopia-Canada thường niên lần thứ 4

Gặp gỡ 55 lãnh đạo doanh nghiệp và chính phủ cấp cao và tìm hiểu về các cơ hội thương mại và đầu tư với Ethiopia vào ngày 7 tháng 11 tại Toronto.

Khi nào và ở đâu ?
  • Thứ Hai, ngày 7 tháng 11 năm 2022, 8:50 sáng – 4:00 chiều EST
  • Khách sạn Sheraton Centre Toronto 123 Queen Street West Toronto, ON M5H 2M9 Canada
Nov 09
Cuộc họp hàng năm của chuỗi cung ứng đóng tàu Quebec

Ngành hàng hải Quebec: Cùng nhau tiến xa hơn

Khi nào và ở đâu ?
  • Ngày 9 tháng 11 năm 2022
  • Centre des congrès de Québec 1000 Bd René-Lévesque E, Québec, QC G1R 5T8, Canada